återbördat

Så här används ordet återbördat i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid » Svensksunds » reling bragte professor N . Lithberg Andrée och hans kamrater den första hälsningen från Sverige och uttalade samtidigt ett tack » för det restlöst ridderliga sätt , varpå Norge till oss återbördat sitt för oss så dyrbara fynd » .
  • Socialdemokraterna ha återbördat till riksdagen flera förutvarande folkrepresentanter .
  • Det gemensamma frossandet på Thanksgiving-kalkonerna är egentligen huvudsyftet , men får inte börja förrän man symboliskt " benådat " och till dess källa återbördat ett levande exemplar tillägnat de högre makter som ytterst tillhandahåller resursen ifråga för mänskligt bruk ( det vill säga i det moderna USA , God ) , och som hövdingen ansvarar för att blidka .


Ordanalys

återbördat består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.