återbäring

Så här används ordet återbäring i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De nya bestämmelserna föranledde emellertid konsumtionsföreningarna att sänka sina minutpris för att sålunda minska inkomst och återbäring , och då på många håll de enskilda handlandena även satte ned sina pris , väntade man icke , att den nya beskattningen skulle medföra ökade skatteintäkter .
  • Varsågod namn och adress , det är återbäring på andra sidan .
  • 8 § Dom varigenom någon har förpliktats att utge lös egendom får verkställas genast , om säkerhet ställs för återbäring av egendomen jämte avkastning .


Ordanalys

  • återbäring med betydelsen återbäring med innebörden återbetalning av pengar. återbäring tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på återbäring är t.ex återbäringen, återbäringar.

Obestämd form återbäringar
Bestämd form återbäringen
Bestämd form, plural

återbäring består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.