åtalsbeslut

Så här används ordet åtalsbeslut i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Så åtalet gäller ... ah nu citerar jag ... jag har huvudet fullt av åtalsbeslut ... Att den anklagade ... vid en viss tidpunkt på en viss plats ... i strid mot gällande hälsovårdsstadga innehaft och förfogat över ett gram av ett preparat , en substans eller en förening innehållande cannabis .
  • Redan innan myndigheterna i Washingtonregionen fattat sitt åtalsbeslut kom ett besked om att delstaten Alabama kräver dödsstraff för den misstänkte krypskytten John Allen Mohammad för ett rån mot en spritbutik med dödlig utgång tidigare under hösten .
  • Förvaltningschef Eva Malm i Landskrona vill inte kommentera chefsåklagarens åtalsbeslut .


Ordanalys

åtalsbeslut består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.