åskådningar

Så här används ordet åskådningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I uppropet instämde personer ur alla samhällsklasser samt av skilda politiska och religiösa åskådningar .
  • Så länge dessa åskådningar stå oförmedlade mot varandra , så länge kvarstår alltså den ömsesidiga misstro , som alltjämt , liksom före världskrigets utbrott , utgör det svåraste hindret för ett förverkligande av önskemålet om en varaktig fred .
  • Denna hållning , med allt större bitterhet och även förakt bedömd inom ententeopinionen i Europa intill den tidpunkt kom , då Wilson blev sakrosant , torde sedermera ha befunnits såsom den ur ententepolitisk synpunkt allra klokaste med hänsyn till den vid krigsutbrottet och under krigets första tid rådande starka splittringen i åskådningar bland Förenta Staternas befolkning .


Ordanalys

  • åskådningar med betydelsen livs|åskådning med innebörden uppfattning om livets mening. åskådningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på livs|åskådning är t.ex Livsåskådningen, Livsåskådningar.
  • åskådningar med betydelsen åskådning med innebörden sätt att se på omvärlden, föreställning, tro. åskådningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på åskådning är t.ex åskådningen, åskådningar.

Obestämd form Livsåskådningar
Bestämd form Livsåskådningen
Bestämd form, plural

åskådningar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.