åskådliggöra

Så här används ordet åskådliggöra i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Stockholmsutställningen 1930 var en utställning av konstindustri , konsthantverk och hemslöjd , som enligt sitt program främst åsyftade » att åskådliggöra Sveriges insats i nutidens strävanden att med tillgodogörande av konstnärliga krafter förläna åt bostäder och bohagsföremål , särskilt de för den stora allmänheten avsedda , en god kvalitet och ett tilltalande utseende samt uppvisa resultaten av likartade strävanden på angränsande områden » .
  • Priestleys » Tiden och vi » , ett försök att på scenen åskådliggöra J . W. Dunnes teorier om tidsbegreppets art , fick konstnärligt berättigande främst genom sitt gestaltande av den ironiska motsatsen mellan våra drömmar om framtiden och denna framtid sådan den verkligen blir .
  • Han verkade karl , med malm i rösten och själen , och han lyckades helt åskådliggöra hans utveckling från bonddrullig prästgesäll till apostel .


Ordanalys

  • åskådliggöra med betydelsen åskådliggör med innebörden göra åskådlig. åskådliggöra tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på åskådliggör är t.ex åskådliggjorde, åskådliggjort, åskådliggör, åskådliggöra.

Grundform (Verb) att åskådliggöra
Nutidåskådliggör
Dåtidåskådliggjorde
Supinum har/haft åskådliggjort
Imperativ åskådliggör

åskådliggöra består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.