åskådarläktare

Så här används ordet åskådarläktare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I dennas byggnader hade man däremot sökt skapa ett slags arkitektoniska framtidssymboler : » trylonen » , en 210 m hög tresidig obelisk , och » perisfären » , en glob , 60 m i diameter , i vars inre en jättemodell av » morgondagens stad » kunde beskådas från två roterande åskådarläktare .
  • Planen avser upprättandet av en motorbana runt flygfältet , för bil- och motorcykeltävlingar , samt uppförande av stora åskådarläktare , rymmande 16,000 personer .
  • Ytan är så vacker , så enhetlig , så fint sållad och så fast -- ett verkligt mästerverk till kontrollerat avfallsupplag -- att stadsfullmäktige som fulltaligt mött upp för att inspektera de avslutade arbetena inte kunnat lägga band på sin entusiasm och enstämmigt beslutat att det inte skulle få stanna därvid utan att man skulle anslå krediter för att på detta ställe anlägga en kommunal idrottsplats med täckta åskådarläktare och uppvärmda omklädningsrum .


Ordanalys

  • åskådarläktare med betydelsen läktare med innebörden upphöjd åskådarplats. åskådarläktare tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på läktare är t.ex Läktaren, Läktare, Läktarna.
  • åskådarläktare med betydelsen åskådare med innebörden person som tittar på. åskådarläktare tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på åskådare är t.ex åskådaren, åskådare, åskådarna.

Obestämd form Läktare
Bestämd form Läktaren
Bestämd form, pluralLäktarna

åskådarläktare består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.