årtusenden

Så här används ordet årtusenden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • kyrkoutskottet i Berlin utgivna Deissmanska verkets dedikation : » Till from och tacksam erinran om den salige patriarken av Alexandria Photios , arvingen till Jesu Kristi kyrkas heliga , äldsta tradition genom två årtusenden , den vördnadsbjudande åldrige bekännaren , som förband Stockholm med Nicaea och på hemfärd efter välsignat ekumeniskt dagsverke den 5 september 1925 i Zwinglis stad benådades med att före oss träda in i evigheten . » På svenska utgavs strax före jul av ärkebiskop Söderblom på Svenska kyrkans diakonistyrelses förlag ett stort och omfattande verk på närmare 1,000 sidor : » Kristenhetens möte i Stockholm augusti nittonhundratjugufem .
  • Osvald Sirén avslutade under året sitt stora arbete » Kinas konst under tre årtusenden » och av det under medverkan av flera specialister tillkomna monumentalverket » Svenskt silversmide 1520-1850 » utkom andra delen , behandlande senbarocken , frihetstiden och rokokon .
  • Kr. , i Frankrike ha känt till bokstavsskriften , alltså ett par årtusenden innan de hittills äldsta kända alfabeten , de orientaliska , vilka i varje fall icke nå så långt tillbaka som c:a 2000 f. Kr .


Ordanalys

  • årtusenden med betydelsen år|tusende med innebörden period av tusen år. årtusenden tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på år|tusende är t.ex årtusendet, årtusenden, årtusendena.

Obestämd form årtusenden
Bestämd form årtusendet
Bestämd form, pluralårtusendena

årtusenden består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.