årsväxten

Så här används ordet årsväxten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Efter en hotande regnbrist i augusti kom i september en ovanligt riklig nederbörd , som på vissa ställen i Svea- och Götaland t. o. m . skadade årsväxten , men på andra platser hade till följd en betydande förbättring i det slutliga resultatet .
  • Emellertid medförde september ett relativt gynnsamt bärgningsväder , varigenom årsväxten väsentligen förbättrades .
  • Redan tidigt på sommaren ställde sig utsikterna för årsväxten ljusa med gynnsamma temperatur- och nederbördsförhållanden , och även de följande månaderna erbjödo i stort sett goda betingelser för ett lyckligt resultat med i allmänhet lämpligt bärgningsväder .


Ordanalys

årsväxten består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.