årsbokslut

Så här används ordet årsbokslut i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det var ekonomianalyser , fackföreningar , förhandlingar och hot om varsel , fabriksöppningar och fabriksnedläggningar , årsbokslut , byte av direktörer , nya varor som introducerades ... det var en ström av nyheter .
  • Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt årsredovisningslagen ( 1995:1554 ) respektive bokföringslagen ( 1999:1078 ) enligt lag eller annan förordning ska granskas av minst en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen , ska årsrapporten i stället granskas av en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen .
  • Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006 / 43 / EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78 / 660 / EEG och 83 / 349 / EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84 / 253 / EEG , och 4 .


Ordanalys

årsbokslut består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.