årsöversikter

Så här används ordet årsöversikter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det har upprepade gånger framhållits i dessa årsöversikter , som i stort sett måste inskränkas till att skildra konsthändelserna från Stockholms horisont , att det ute i landet uppstått ett konstintresse och ett utställningsliv , som man för några årtionden sedan knappast vågade drömma om .
  • Och samtliga ledare inom olika grenar av näringslivet framhöllo i sina årsöversikter de stora fördelar guldinlösningen medförde för näringar och handel genom att skapa ett fast penningvärde .
  • Författaren tar med läsaren på en läsvärd resa genom det kalla krigets historia och jämför utvecklingen i världen med de årsöversikter som FE skickade till landets politiska ledning .


Ordanalys

årsöversikter består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.