årsöversikt

Så här används ordet årsöversikt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I fråga om levande konstnärer kännetecknades 1935 av samma överflöd på separatutställningar , som tidigare gjort sig gällande och som i föregående årsöversikt närmare berördes .
  • I föregående årsöversikt påpekades , att den importökning , som 1923 ägde rum , till en del syntes ha haft sin grund i de förbättrade konjunkturerna och i samband därmed stigande råvarubehov .
  • Ehuru det ekonomiska livet sålunda under hela året påverkades av krigsåtgärderna , måste man dock vid en årsöversikt draga en gräns vid månadsskiftet augusti-september , då stormaktskriget utbröt .


Ordanalys

årsöversikt består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.