ångturbiner

Så här används ordet ångturbiner i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I förra fallet ha stora ansträngningar med framgång gjorts ( bl , a . i statens ångkraftverk i Västerås ) för att hastigt elda upp ångpannor med avsevärd effekt , och man har även vidtagit anordningar för utomordentligt hastig igångsättning av ångturbiner .
  • Storleksrekordet för ångturbiner sattes av en enhet på 208,000 kw ( tre axlar ) för State Line Gener .
  • a . sökte man förbättra värmeekonomien genom användning av tvenne drivmedia för ångturbiner , zinkkloridammoniakat och ånga , i kombination med Koenemanns värmetransformator , som teoretiskt skulle medföra en bränslebesparing av 30 % .


Ordanalys

  • ångturbiner med betydelsen turbin med innebörden maskin som omvandlar energin från strömmande vatten, gas o dyl till elektrisk energi. ångturbiner tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på turbin är t.ex Turbinen, Turbiner.

Obestämd form Turbiner
Bestämd form Turbinen
Bestämd form, plural

ångturbiner består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.