ångkraftverk

Så här används ordet ångkraftverk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Nyinstallationer av större ångkraftverk voro fåtaliga , och nykonstruktioner av ångpannor voro ej många .
  • I förra fallet ha stora ansträngningar med framgång gjorts ( bl , a . i statens ångkraftverk i Västerås ) för att hastigt elda upp ångpannor med avsevärd effekt , och man har även vidtagit anordningar för utomordentligt hastig igångsättning av ångturbiner .
  • Anläggningskostnaderna för en gasturbin utgjorde endast 60 procent av kostnaden för ett ångkraftverk när det gällde icke alltför stora enheter ( 25 000-50 000 kW ) .


Ordanalys

ångkraftverk består av tolv bokstäver, varav tre vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.