ålderstigna

Så här används ordet ålderstigna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sonl sista kvarlevande hade där angivits den ålderstigna änkan efter läroverksadj unkten och l ; ompositören Giuseppe Garibaldi Astolf Mozart Wenden , Arabella Ernestina , själv född Wenaen och kusin till sin man .
  • Gamle generalguvernören har i dag befallt , att innan nästa natt skola alla kvinnor , unga och ålderstigna , friska och sjuka , draga sina färde för att inte tära på männens bröd .
  • De gavo stöd till de ålderstigna , och de bistodo alla dem , som begärde deras hjälp , utan att fordra lön eller gengåva .


Ordanalys

ålderstigna består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.