åldersklasser

Så här används ordet åldersklasser i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Konfektionsindustrien , som omfattar bortåt 15 000 arbetare , fick sitt avtal förlängt på två år , varvid lönerna för de kvinnliga arbetarnas högsta åldersklasser höjdes med 4 öre och för de manliga arbetarna med 2 öre pr timme .
  • Dröjer man med vaccinationen ända upp mot sexårsåldern , vilket vaccinationslagen tillåter , kommer samhället att rymma en del oympade och därför ej smittskyddade åldersklasser .
  • 7 a § För småhus ingående i lantbruksenhet skall upprättas och tillämpas sex tabeller för åldersinverkan , SO-tabeller L , med samma utformning och klassindelning som SO-tabeller S utom så tillvida att indelningen i åldersklasser anpassats till det nivåår som gäller för den allmänna och förenklade fastighetstaxering av lantbruksenheter som tabellerna avser .


Ordanalys

  • åldersklasser med betydelsen klass med innebörden grupp av företeelser. åldersklasser tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på klass är t.ex Klassen, Klasser.

Obestämd form Klasser
Bestämd form Klassen
Bestämd form, plural

åldersklasser består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.