åldersgruppen

Så här används ordet åldersgruppen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 6 § Vid fördelningen av statsbidrag enligt 3 § första stycket 2 skall det fästas särskild vikt vid om verksamheten - avser utveckling av drogfria mötesplatser för åldersgruppen 15-20 år , - etableras i befintliga lokaler eller utvecklar nya sätt att använda dessa lokaler , - avser erfarenhetsspridning av nya arbetssätt och arbetsformer , - tar särskild hänsyn till ungas behov , eller - har startats efter initiativ av ungdomar eller om ungdomar själva är aktiva i utformningen av verksamheten .
  • Genomsnittskostnaden per barn i åldersgruppen 6 respektive 7-15 år beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnad för förskoleklassen respektive grundskolan som anges i bilagan till denna förordning .
  • Tillägget beräknas utifrån andelen barn med utländsk bakgrund i åldersgruppen 7-15 år i kommunen multiplicerad med en genomsnittlig kostnad per barn i åldersgruppen 7-15 år i landet för modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk .


Ordanalys

  • åldersgruppen med betydelsen ålder med innebörden antal levnadsår som man har uppnått. åldersgruppen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ålder är t.ex åldern, åldrar.

Obestämd form åldrar
Bestämd form åldern
Bestämd form, plural

åldersgruppen består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.