ålderdomligare

Så här används ordet ålderdomligare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Skeppet , som fört segelmast , visade i sin konstruktion en del egendomliga och primitiva detaljer , som i sin helhet giva det en avgjort ålderdomligare prägel än de berömda norska vikingatidsskeppen från Oseberg och Gokstad ( 800- och 900-talen ) , om vilka det för övrigt rätt mycket påminner .
  • Solidaritet har fått en annan betydelse under senare år , mera liktydigt med det svårare ordet altruism eller det kanske ålderdomligare osjälviskhet .
  • På landsbygden låg byarna tätt , med en fattigare och ålderdomligare livsstil .


Ordanalys

  • ålderdomligare med betydelsen ålderdomlig med innebörden som vittnar om hög ålder; urmodig. ålderdomligare tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på ålderdomlig är t.ex ålderdomligt, ålderdomliga.

ålderdomligare består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.