ålänningarnas

Så här används ordet ålänningarnas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid interpellationsdebatt i andra kammaren den 22 mars fick utrikesministern anledning att ånyo påvisa , att svenska regeringen vid varje stadium av Ålandsförhandlingarna sökt tillvarataga både Sveriges och ålänningarnas intressen och att denna omtanke också utsträckts till de åländska självstyrelseproblem , vilka icke direkt sammanhänga med den svensk-finska försvarsplanen .
  • Strax därefter uttalades i Ålands landsting av dess talman ålänningarnas förhoppning om , att Ålandskonventionen komme att respekteras .
  • I själva verket var den ängsliga passiviteten förestavad av den vanföreställningen , att Finland och Sverige för genomförande av konventionens revision vore beroende av ålänningarnas medverkan och att dessa sålunda genom att avvakta kunde stoppa hela aktionen .


Ordanalys

ålänningarnas består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.