åklagarmyndighetens

Så här används ordet åklagarmyndighetens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Jag hemställer till Ers Nåd att vad jag funnit vederlägger åklagarmyndighetens argument i grunden ( vilka därtill försvagas av åklagarens oförmåga att presentera en enda vetenskapsman som vittne mot mig ) , liksom också min egen advokats sätt att lägga upp försvaret , jurymedlemmarnas överläggning och det därav följande utslaget , Ers Nåds domslut samt i själva verket ( genom vad som ovan sagts ) det ursprungliga åtalsbeslutet , vilket jag bifogar detta brev så att Ers Nåd kan ta del av det om Ni skulle ha råkat glömma vissa avgörande formuleringar .
  • Vid tiden för rättegången förklarade jag offentligt ( mot min advokats önskan , det är sant ) att jag stod för alla dessa ord , tankar och avsikter och tveklöst höll fast vid dem , men efter juryns utslag och Ers Nåds stränga domslut önskar jag upplysa om att jag visserligen inte förnekar de ord , tankar och avsikter som uttrycktes i dessa föreläsningar i deras ursprungliga form , men att jag förnekar 1 ) åklagarens rätt att förevisa dem offentligt för att främja sin egen sak ( jag ämnar undersöka om upphovsrättslagen ger grund för en separat process härom , eftersom jag sannerligen inte har överlåtit min upphovsrätt till dessa föreläsningar åt åklagarmyndigheten i några som helst bindande former ) samt 2 ) åklagarmyndighetens rätt att redigera dem .
  • och övervinna deras naturliga partiskhet för polisen och mot en oskyldigt anklagad som jag ( fastän samtliga i rättssalen och i hela världen visste att polisfällan var ett uppenbart faktum ) icke desto mindre försökte ( i enrum ) att avråda mig från att utnyttja min juridiska rättighet att vittna till mitt eget försvar för att kunna förklara de invecklade detaljerna i min filosofi för domstolen och med kraft vederlägga åklagarmyndighetens påståenden och insinuationer om att jag praktiskt såväl som teoretiskt var en allmänfarlig person ( som förespråkade våldsam omstörtning etc. ) oavsett om jag faktiskt hade handskats med någon marijuanacigarrett ( vilket lockade mig att brista i skratt , något som kraftigt irriterade Ers Nåd som uppenbarligen missförstod det ) , tänd eller otänd , på väg i någondera riktningen ( höger -- vänster , vänster -- höger ) -- för att sedan då han misslyckats i detta försök att låta en rent juridisk detaljfråga överflygla mitt eget vittnesmål , ja , ifrågasätta hela min existens , låta mig ta plats i vittnesbåset där jag äntligen hade en möjlighet att tala direkt till omvärlden och genom sina mycket snävt avgränsade frågor jämte sin strategi som gick ut på att avbryta mig hela tiden göra ett nytt försök att kringskära min yttrandefrihet , detta enligt mr Morrisseys egen uppgift därför att jag inte skulle såra jurymedlemmarnas och rättens känslor och därigenom göra dem avogt inställda till min sak ( vilken han uppfattade som sin egen ) .


Ordanalys

  • åklagarmyndighetens med betydelsen åklagare med innebörden jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott. åklagarmyndighetens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på åklagare är t.ex åklagaren, åklagare, åklagarna.

Obestämd form åklagare
Bestämd form åklagaren
Bestämd form, pluralåklagarna

åklagarmyndighetens består av 19 bokstäver, varav sju vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.