åklagarens

Så här används ordet åklagarens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han målade upp en bild av det ramaskri som skulle följa om en rättsreporter på en stor dagstidning okritiskt började återge åklagarens uppgifter som automatiskt sanna i till exempel en mordrättegång , utan att skaffa information från försvarssidan eller intervjua offrets familj och bilda sig en uppfattning om vad som var rimligt och inte rimligt .
  • K. i samtliga dessa fall nedlägga åklagarens talan .
  • Proceduren var som i alla landsförräderimålen den för norsk rätt normala med grundlig och saklig dokumentering från åklagarens sida , med full frihet för den anklagade och hans försvarare att anföra alla de omständigheter , som kunde tala för frikännande eller mildare dom .


Ordanalys

  • åklagarens med betydelsen län med innebörden geografiskt område som är en administrativ enhet inom statsförvaltningen. åklagarens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på län är t.ex Länet, Län, Länen.
  • åklagarens med betydelsen riks- med innebörden som gäller hela landet. åklagarens tillhör ordklassen förledOlika böjningsformer på riks- är t.ex .
  • åklagarens med betydelsen riksåklagare med innebörden högste allmänne åklagaren. åklagarens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på riksåklagare är t.ex Riksåklagaren, Riksåklagare, Riksåklagarna.
  • åklagarens med betydelsen åklagare med innebörden jurist som inför domstol för talan om ansvar för brott. åklagarens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på åklagare är t.ex åklagaren, åklagare, åklagarna.

Obestämd form Län
Bestämd form Länet
Bestämd form, pluralLänen

åklagarens består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.