åkerlappar

Så här används ordet åkerlappar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utmed stränderna stod vanligen en krans av träd , därinnanför lågo åkerlappar , och uppe på toppen av de små kullarna togo träden vid på nytt .
  • Han såg några åkerlappar inne i skogsmarken , men dels voro de så små , att han knappt ville kalla dem för åkrar , och dels voro de så små , att han knappt ville kalla dem för åkrar , och dels stod det redan en lada på var och en av dem för att ta i förvar vad som där kunde skördas .
  • Utmed stränderna stod vanligen en krans av träd , därinnanför låg åkerlappar , och uppe på toppen av de små kullarna tog träden vid på nytt .


Ordanalys

åkerlappar består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.