åkerarealens

Så här används ordet åkerarealens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 14 § Statens jordbruksverk skall delta i arbetet för Sveriges klimatrapportering genom att 1 . tillhandahålla statistik om åkerarealens användning och skördestatistik i åtta produktionsområden , 2 . tillhandahålla statistik om antalet djur i jordbrukssektorn samt regelbundet uppdatera data om specifik gödselproduktion för svin och nöt , 3 . inom jordbrukssektorn utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser , och 4 . inom den del av sektorn " markanvändning , förändrad markanvändning och skogsbruk " som rör användning av jordbruksmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser .
  • Bara 6-7 procent av de totala anslagen till jordbruksforskning går till forskning inom ekologisk produktion , trots den ekologiska åkerarealens andel på cirka 15 procent ( källa : CUL , SLU 2001-2002 ) .
  • Bland annat måste gården ha djur i ett antal som är anpassat till åkerarealens storlek , så det blir ett småskaligt kretslopp med gödsel , grödor och foder .


Ordanalys

åkerarealens består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.