ådagalagda

Så här används ordet ådagalagda i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I det mål mot landskapsnämnden , som året förut anhängiggjorts inför Åbo hovrätt med anledning av nämndens i handling ådagalagda uppfattning , att regeringens flaggförordning icke vore tillämplig på Åland , avgav hovrätten den 4 oktober sitt utslag , vari förklarades att nämndens ledamöter , oaktat de förfarit felaktigt , icke kunde fällas till straff , enär meningsskiljaktigheten mellan nämnden och riksmyndigheterna av regeringen hänskjutits till högsta domstolens prövning och avgörande .
  • K. m:t betygade - vid detta tillfälle general Thörnell » sitt synnerliga välbehag över hans ådagalagda skicklighet samt visade nit och trohet » .
  • Från Washington erinrade man sovjetregeringen om dess tidigare ådagalagda iver för Kelloggakten och krigets bannlysning , och man förmådde ett antal av aktens övriga undertecknare att framträda med liknande erinringar .


Ordanalys

ådagalagda består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.