ådagalades

Så här används ordet ådagalades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Skälet är dels negativt , helt naturligt under världskrigets auspicier : från Europas forna filmcentra uteblev den tillförsel som tidigare utgjort repertoarens konstnärliga kärna ; dels kan även en orsak anföras av positiv och glädjande beskaffenhet , nämligen den livaktighet i experimentell riktning som ådagalades av svenska producenter - varmed ingalunda är sagt att resultaten kunde betraktas som fullgoda .
  • Att Amerika förmår prestera annat än habil vardagsvara ådagalades även under 1941 utan att någon enstaka film nådde det toppmärke som året förut sattes av » Vredens druvor » .
  • Ur ett radiotal av norske utrikesministern Koht må vidare anföras : » Jag tror , att det är utan motsvarighet i historien , att ett folk , som icke självt var med i kriget , kunde visa en dylik offervilja och hjälpsamhet till förmån för ett kämpande broderfolk som ådagalades i Sverige under dessa månader .


Ordanalys

ådagalades består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.