äventyrliga

Så här används ordet äventyrliga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Knappt hade han tagit en klunk - i hörnet , medan de fyra dvärgarna satt runt bordet och pratade om gruvor och guld , bråk med vättar , drakars härjningståg och en massa andra saker som han inte förstod och inte ville förstå , eftersom de föreföll alltför äventyrliga - då klockan ringde igen - KLINGELING !
  • I Bratislava sutto i regeringen representanter för Hlinkarörelsen , vilken vid kommunalvalen sommaren 1938 visat sig vara en minoritet inom folket med blott en tredjedel av avgivna röster , och till Chust , Karpato-Ukrainas nya huvudstad , strömmade en mängd äventyrliga ukrainare för att organisera det väntade befrielseverket bland sina förtryckta bröder i Polen och Sovjetryssland .
  • Man kan gott påstå , att ingen föregående polarexpedition eller forskningsfärd till andra delar av jordklotet någonsin väckt så stort och allmänt uppseende som denna , ehuru många varit lika djärva , lika äventyrliga och mången gång tyvärr medfört lika stora eller större förluster i liv och gods .


Ordanalys

  • äventyrliga med betydelsen äventyr med innebörden spännande upplevelse. äventyrliga tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på äventyr är t.ex äventyret, äventyr, äventyren.

Obestämd form äventyr
Bestämd form äventyret
Bestämd form, pluraläventyren

äventyrliga består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.