äventyrlig

Så här används ordet äventyrlig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • » Italias » fortsatta färd synes ha varit ganska äventyrlig .
  • Återfärden till Nikko från sjön blev en smula äventyrlig , ty en rasande storm utbröt och förstörde delvis vägarna ned från sjön , så att de blevo ofarbara för bilar .
  • Denna hypotes , som vid första påseende förefaller ytterst äventyrlig , har experimentellt bekräftats av nobelpristagarna Perrin , Millikan och Svedberg m . fl .


Ordanalys

  • äventyrlig med betydelsen äventyr med innebörden spännande upplevelse. äventyrlig tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på äventyr är t.ex äventyret, äventyr, äventyren.

Obestämd form äventyr
Bestämd form äventyret
Bestämd form, pluraläventyren

äventyrlig består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.