ärkestiftet

Så här används ordet ärkestiftet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under året höllos av dessa sistnämnda en lång rad i olika delar av landet : Stiftsmöten för ärkestiftet , Karlstads , Luleå och Strängnäs stift , kyrkosångshögtider och körledarekurser i Linköping , Leksand-Rättvik , Tierp , Uppsala , Motala , Skara , Visby , Stora Tuna , Skellefteå , Örebro och Kalmar , konferens med stiftsorganisationernas sekreterare i Stockholm , instruktionskurs för medhjälpare i söndagsskolan å Lekmannaskolan i Sigtuna , sommarläger för flickor från flickläroverk , kommunala mellanskolor och högre flickskolor i Enviken , sommarmöte för det inre livets vård i Sigtuna , instruktionskurs i Lycksele , instruktionskurs i kyrklig konst och konstvård i Örebro samt sjuksköterskemöte i Strängnäs ( samtliga de sju sistnämnda anordnade av Svenska kyrkans diakonistyrelse ) , kyrkliga ungdomskurser på 31 platser i alla stift utom Göteborgs , 14 möten ( därav 3 för kvinnliga deltagare ) anordnade av Sveriges kristliga gymnasiströrelse , 4 möten anordnade av Sveriges kristliga seminariströrelse , konferens mellan arbetsgivare , arbetare och akademici , anordnad av Sigtunastiftelsen , vilken även anordnade en sommarkurs samt ett möte mellan representanter för tankens och handens arbetare , kyrk ligt möte i Växjö , anordnat av präster i Växjö stift i samverkan med Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro , teologisk studiekurs för präster och lekmän i Kalmar , nordiskt dövstummöte med kristligt program i Upplanda , konferens i Södertälje för det andliga livets fördjupande samt » stilla dagar » för präster i Båstad .
  • Ovanligt stort var antalet prästmöten ; i icke mindre än sex stift höllos dylika : ärkestiftet , Linköpings , Skara , Växjö , Luleå och Visby .
  • I ärkestiftet och Växjö stift var prästmötet det första som vederbörande biskop , resp. Eidem och Stadener , höll .


Ordanalys

ärkestiftet består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.