ärkehertig

Så här används ordet ärkehertig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han befriades under året för övrigt från sin främste medtävlare om pretendentskapet , i det att ärkehertig Albrecht , trött på de furstliga giftermålsplaner hans ärelystna moder uppgjort för honom , på en utlandsresa gifte sig med en adelsdam och i samband därmed betygade Otto sin » undersåtliga trohet » .
  • Deras farhågor för monarkisk restauration i Budapest i samband med ärkehertig Ottos myndighetsförklaring visade sig grundlösa .
  • Mordet på ärkehertig Ferdinand , sa onkel Alfred , kunde mycket väl åstadkomma internationella störningar på aktiemarknaden .


Ordanalys

ärkehertig består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.