ärkebiskopens

Så här används ordet ärkebiskopens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den gamle ärkebiskopens auktoritet var oerhörd , så bergfast , att de flesta blundade för hans politiska svaghet under ofärdsåren .
  • Som ett förspel till detta möte torde till en del ärkebiskopens av Canterbury herdabrev julen 1923 angående konferensen i Mecheln mellan anglikanska och romerska kyrkomän vara att fatta .
  • Den svenske ärkebiskopen har emellertid i ett uttalande i Svenska Dagbladet ( den 2 januari ) givit uttryck utom åt sin kända varma önskan om de kristna kyrkornas trädande i arbetsgemenskap även åt sitt instämmande i ärkebiskopens av Canterbury skeptiska uttalande angående det praktiska resultatet av förhandlingar som de ifrågavarande : den evangeliska och den ortodoxa kristenheten kunna icke underkasta sig det påvliga enväldet med allt , som därmed är förknippat .


Ordanalys

  • ärkebiskopens med betydelsen ärke- med innebörden som har högst rang. ärkebiskopens tillhör ordklassen förledOlika böjningsformer på ärke- är t.ex .

ärkebiskopens består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.