ärkebiskopen

Så här används ordet ärkebiskopen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Frågan är vad ärkebiskopen fann .
  • Edwin och Morcar , jarlarna av Mercia och Northumbria , slöt sig till honom , och även Stigand , den patriotiske ärkebiskopen av Canterbury , fann det rådligast ...
  • Med anledning av ogärningen höll ärkebiskopen på aftonen ett djupt allvarligt radiotal till Sveriges folk .


Ordanalys

  • ärkebiskopen med betydelsen ärke- med innebörden som har högst rang. ärkebiskopen tillhör ordklassen förledOlika böjningsformer på ärke- är t.ex .

ärkebiskopen består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.