ärevördiga

Så här används ordet ärevördiga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vackra voro även festerna vid lagberget , där kung Christian på isländska förklarade alltinget öppnat , där statsminister Tryggvi Thórhallsson och alltingspresident Asgeir Asgeirsson höllo sina stora tal och de främmande representanterna framburo sina lyckönskningar - där talade ombud lika väl för det ärevördiga brittiska parlamentet som för färingarnas lilla lagting , där talade amerikaner , canadier , fransmän , tyskar och tjecker , samt naturligtvis ombud för alla Nordens riksförsamlingar .
  • Särskilt stenålderssalen har då genomgått en så fullständig omordning , att de besökare , som sett den i dess förra skick till stor del med ärevördiga traditioner från gamle Bror Emil Hildebrands dagar på 1860-talet , ej komma att känna igen sig .
  • Den ärevördiga engelska motsvarigheten till det svenska Jernkontoret : The Iron & Steel Institute , höll i augusti ett uppmärksammat möte i Stockholm , behandlande ett flertal aktuella problem .


Ordanalys

  • ärevördiga med betydelsen äre|vördig med innebörden värd att äras. ärevördiga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på äre|vördig är t.ex ärevördigt, ärevördiga.

ärevördiga består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.