ändamålsenligheten

Så här används ordet ändamålsenligheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Man ville - så långt det i fredstid går - undersöka ändamålsenligheten av den planerade organisationen av Stockholms och Vaxholms luftförsvar , exercera den därstädes tjänstgöringsskyldiga personalen och giva flygarna ett tillfälle till övning .
  • Det är i övertygelsen härom , som jag för min del sett mig nödsakad antaga , dels att ändamålsenligheten i stort sett är en av naturens grundegenskaper och dels att varelsernas utveckling varit på ovan antytt sätt starkt polyfyletisk .
  • 2 § Myndigheten skall pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten .


Ordanalys

ändamålsenligheten består av 18 bokstäver, varav sju vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26602 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26602 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.