ämnesomsättningen

Så här används ordet ämnesomsättningen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Georg von Hevesy vid Finseninstitutet i Köpenhamn vid några intressanta försök rörande ämnesomsättningen i levande organismer .
  • Det är genom till omgivningen avgivna ämnen , som den tvingar ämnesomsättningen i dess celler in på nya banor .
  • Så kan t. ex radiofosfor användas för bestrålning av ben , benmärg eller mjälte , radiojod för bestrålning av sköldkörteln o. s. v. Av stort värde var också möjligheten att studera ämnesomsättningen inom organismen med hjälp av radioaktiva isotoper av i kroppen ingående ämnen , såsom fosfor , kalcium , kalium , järn etc. Om en försöksperson exempelvis intog en smula koksalt ( klornatrium ) , som till en liten del utgjordes av konstprodukten radionatrium , så kunde närvaron av det radioaktiva saltet inom tio minuter påvisas i handen med hjälp av ett känsligt Geiger-Müller-rör .


Ordanalys

  • ämnesomsättningen med betydelsen ämnes|omsättning med innebörden upptagande, nedbrytning och förbränning av näringsämnen hos levande organism. ämnesomsättningen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ämnes|omsättning är t.ex ämnesomsättningen.

Obestämd form
Bestämd form ämnesomsättningen
Bestämd form, plural

ämnesomsättningen består av 17 bokstäver, varav sex vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.