ämnesområden

Så här används ordet ämnesområden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • 2 § Myndigheten ska särskilt 1 . vårda , förteckna , vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som anförtrotts myndigheten och hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten , 2 . driva och stödja publik och pedagogisk verksamhet och kommunicera kring frågor som rör myndighetens verksamhetsområde , 3 . verka för att öka förståelsen för och ge perspektiv på frågor inom myndighetens verksamhetsområde , främst när det gäller långsiktiga effekter på den biologiska mångfalden , miljön och landskapet , 4 . driva och stödja forskning inom de ämnesområden som omfattas av myndighetens verksamhet , 5 . bistå andra myndigheter i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde , och 6 . verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra , exempelvis universitet och högskolor , och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde .
 • 7 § Varje professor ska 1 . bedriva forskning inom det eller de ämnesområden som tjänsten omfattar , 2 . undervisa och handleda studerande samt förrätta examination i den omfattning och i den ordning som myndigheten bestämmer efter samråd med berörda universitet och högskolor , och 3 . i övrigt svara för den verksamhet som myndigheten bestämmer .
 • Det vetenskapliga rådet består av personer med vetenskaplig erfarenhet från ämnesområden som har betydelse för rådets verksamhet .


Ordanalys


  ämnesområden består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.