ämbetsverk

Så här används ordet ämbetsverk i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Tre år senare utnämndes han till chef för kommerskollegium , vilket under hans ledning utvecklades till ett i alla avseenden modernt och praktiskt arbetande ämbetsverk i näringslivets tjänst .
  • På sommaren 1923 hade med anledning av en spionageaffär inom krigsministeriets fälttygmästaravdelning tillsatts en kommitté under häradshövding K. V. Holmas ordförandeskap för att undersöka förhållandena inom nämnda militära ämbetsverk .
  • Ett par större nybyggnader ha varit under arbete avsedda för statens ämbetsverk , nämligen i kv .


Ordanalys

  • ämbetsverk med betydelsen ämbete med innebörden avdelning inom statsförvaltningen. ämbetsverk tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ämbete är t.ex ämbetet, ämbeten, ämbetena.

Obestämd form ämbeten
Bestämd form ämbetet
Bestämd form, pluralämbetena

ämbetsverk består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.