ämbetsmän

Så här används ordet ämbetsmän i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Redan säges majoriteten af ministrar och ämbetsmän i det tyska riket utgöras av papister .
  • Ett arbete som alla , inte minst ämbetsmän , kommittéledamöter och riksdagsmän , ha gott av att läsa är professor Erik Wellanders » Riktig svenska » .
  • Eljest hade regeringen vid utseendet av andra nya landshövdingar med ett undantag - nämligen den nye landshövdingen på Gotland Ola Jeppsson , som är förste vice talman i andra kammaren och folkpartiets representant för Blekinge - iakttagit traditionella principer och sålunda befordrat förtjänta ämbetsmän , oberoende av partimeriter : förlikningsman Olle Ekblom till Jönköpings län efter framlidne Felix Hamrin , statssekreterare Löfgren i kommunikationsdepartementet till Östersund , statssekreterare Löwbeer till Härnösand och landssekreterare Lidén till Kalmar samt landshövding Rodhe från Visby till Kristianstad .


Ordanalys

  • ämbetsmän med betydelsen ämbete med innebörden hög statlig el. kyrklig tjänst. ämbetsmän tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ämbete är t.ex ämbetet, ämbeten, ämbetena.

Obestämd form ämbeten
Bestämd form ämbetet
Bestämd form, pluralämbetena

ämbetsmän består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.