ämbetsåligganden

Så här används ordet ämbetsåligganden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Orsaken till , att statsminister Tanner var tvungen att fungera som statschef , en uppgift vid vars handhavande han som socialdemokrat givetvis befann sig i en svårare ställning än någonsin en vanlig borgerlig statsminister , var den att president Relander på grund av sjukdom för en tid av mer än tre månader var urståndsatt att fullgöra sina ämbetsåligganden .
  • Min " världsförklaring " hade kommit hans högvördighet till handa vid en tidpunkt , då han var strängt upptagen av ämbetsåligganden .
  • Hans sätt var varken högmodigt eller förläget , och fullständigt hängiven sina ämbetsåligganden tycktes han icke ens märka folkets hotfulla tystnad .


Ordanalys

ämbetsåligganden består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.