äktenskapliga

Så här används ordet äktenskapliga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Far värdesätter mor och håller av henne , men inte i den äktenskapliga kärlek som jag föreställer mig .
  • Filmen blev en betydande publikframgång , vilket däremot knappast var fallet med Ivar Johanssons andra opus för året , » Ta hand om Ulla » , där abortproblemet ventilerades på nytt , vid sidan av beredskapens prövningar för den äktenskapliga troheten , i en alltför vidlyftig och illa disponerad historia .
  • Han sade , att ett så ringa underhåll kunde ge anledning till prat och förtal av allt möjligt slag -- folk måste tro , att jag hade brutit min äktenskapliga plikt och därför blev avskedad med en spottstyver ...


Ordanalys

  • äktenskapliga med betydelsen tvär|vetenskaplig med innebörden som inbegriper flera vetenskapsgrenar. äktenskapliga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på tvär|vetenskaplig är t.ex Tvärvetenskapligt, Tvärvetenskapliga.
  • äktenskapliga med betydelsen vetenskaplig med innebörden som rör vetenskap. äktenskapliga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på vetenskaplig är t.ex Vetenskapligt, Vetenskapliga.

äktenskapliga består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.