äggblåsor

Så här används ordet äggblåsor i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Däremot syntes ovariet alls ej påverkat av hormonet i fråga , De så typiska förändringar i ovariet , bildningen av äggblåsor , deras bristning , uppkomsten av s. k. gula kroppar i detsamma , vilka karakterisera det funktionerande ovariet , uteblevo alldeles , i skarp kontrast mot aktiviteten i uterus och vagina .
  • Ur ovariet och särskilt ur dess » äggblåsor » ( folliklar ) kan man framställa ett ämne , ett som det heter » hormon » , som har förmåga att utlösa estrusförändringarna i uterus och vagina och detta även hos djur , vars ovarier bortopererats .
  • Den för könsmogenheten karakteristiska äggmognaden , uppkomsten av äggblåsor , deras bristning och alstringen av de ovan omnämnda gula kropparna , över huvud alla de karakteristiska könsmognadsfenomenen i ovarierna framträdde nu med ens i definitiv form under inverkan av den inplanterade hypofyssubstansen .


Ordanalys

äggblåsor består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.