äganderätten

Så här används ordet äganderätten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett annat aktuellt problem är frågan om rundradions förhållande till den litterära och konstnärliga äganderätten .
  • a . den fria livsformen , den demokratiska statsordningen , äganderätten , hemmets och familjens okränkbarhet .
  • Synoden krävde : 1 ) paritetiska garantier för religionsutövningen , den kyrkliga äganderätten och andra rättigheter ; 2 ) garanti för kyrkornas självständighet , så att de framför allt befrias frän sitt starka beroende av staten ; 3 ) garanti för statsbidraget till den allmänna kyrkliga förvaltningen samt 4 ) stadfästande av det hittills följda förfarandet att Överkyrkorådet yttrar sig före tillsättandet av teologiska professurer .


Ordanalys

  • äganderätten med betydelsen ägande med innebörden det att äga. äganderätten tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ägande är t.ex ägandet.

Obestämd form
Bestämd form ägandet
Bestämd form, plural

äganderätten består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.