äganderätt

Så här används ordet äganderätt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sålunda var det under sessionen 1929-30 omöjligt att genomföra regeringens förslag till en jordreform , vilket bland annat gick ut på införandet av expropriation av jord för upprättande av nya småbruk och avrundande av undermåliga småbruk samt på tillämpning av » statsfäste » vid upplåtande av jord i stället för äganderätt .
  • Det , som för framtiden kommer att framstå som det viktigaste draget i Sovjetrysslands utveckling under 1929 , blir kanske den stora omfattning , i vilken autokratien i Moskva genom upprättandet av kommunistiska jordbruk i största skala berövade de ryska bönderna den personliga äganderätt till sin jord , vars införande och ökade omfattning varit det ryska samhällets stora framsteg under 1800-talet och vars ytterligare utvidgning i sammanhang med revolutionen intill nu beprisats såsom dennas stora bedrift .
  • Karlfeldts hela litterära kvarlåtenskap övertogs sedermera för framtiden , så långt lagen om litterär äganderätt sträcker sig , av hans gamla förläggare , firman Wahlström & Widstrand .


Ordanalys

  • äganderätt med betydelsen ägande med innebörden det att äga. äganderätt tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på ägande är t.ex ägandet.

Obestämd form
Bestämd form ägandet
Bestämd form, plural

äganderätt består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.