överförmyndaren

Så här används ordet överförmyndaren i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 12 § Om förrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag eller en annan upplöst sammanslutning , får överförmyndaren förordna god man som avses i 11 kap. föräldrabalken att företräda sammanslutningen vid förrättningen .
  • Om god man enligt första stycket eller annan god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas , skall lantmäterimyndigheten anmäla detta hos överförmyndaren .
  • 2 § Om det framgår av bouppteckningen att någon som är underårig eller som har förvaltare har del i ett dödsbo , skall Skatteverket snarast sända en underrättelse om detta och en kopia av bouppteckningen till överförmyndaren .
  • Är bouppteckningen omfattande , behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva .
  • Är bouppteckningen omfattande , behöver kopian omfatta endast sådana delar som överförmyndaren kan behöva .
  • Innan samtycke meddelas , skall överförmyndaren bereda myndlingen tillfälle att yttra sig .
  • Innan samtycke lämnas skall överförmyndaren ge fångesmannen eller hans arvingar tillfälle att yttra sig , om det kan ske utan påtagligt besvär eller större tidsförlust .
Ordanalys

  • överförmyndaren med betydelsen överförmyndare med innebörden person som utses av kommunen att ha tillsyn över förmyndare. överförmyndaren tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överförmyndare är t.ex överförmyndaren, överförmyndare, överförmyndarna.

Obestämd form överförmyndare
Bestämd form överförmyndaren
Bestämd form, pluralöverförmyndarna

överförmyndaren består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26616 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26616 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.