övertygade

Så här används ordet övertygade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Men om du säger : " Planeten han kom ifrån hette B 612 " , då blir de övertygade och så får du vara i fred för deras frågor .
  • Far blev förfärligt förskräckt och övertygade henne om att det inte var så , men en smula av Mieps misstankar har ändå dröjt kvar .
  • Alla andra voro övertygade om att gossen var drunknad , men hon kunde inte förmå sig att tro detta , utan hon sökte honom alltjämt .


Ordanalys

  • övertygade med betydelsen övertygar med innebörden få (någon) att tro el. bli säker på. övertygade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på övertygar är t.ex övertygade, övertygat, övertyga.

Grundform (Verb) att övertyga
Nutidövertygar
Dåtidövertygade
Supinum har/haft övertygat
Imperativ övertyga

övertygade består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.