återvägen

Så här används ordet återvägen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Lillebror gick en lov genom vardagsrummet på återvägen - med alla godsakerna väl gömda i byxfickorna .
 • Hr Stubbendorffs fynd kompletterade på ett betydelsefullt sätt dr Horns - i själva verket hade dr Horn på återvägen från Frans Josefs land själv avlagt ett nytt besök vid Vitön för att tillvarataga vad som ytterligare smält fram ur isen , men väder och vind hade då hindrat honom att landstiga .
 • Några av de fångstmän , som tillfrågades , hade sett » Italia » på dess färd mot norr , men ingen på återvägen .
 • Under återvägen ägde ett officiellt besök rum vid den holländska militära flygstationen Soesterberg .
 • Efter ett besök hos arablegionens chef i Ramallah , 15 km norr om Jerusalem , blev greve Bernadottes bil beskjuten på återvägen till Jerusalem utan att någon skadades .
 • återvägen till Hälsingborg gjorde kronprinsparet den 8 augusti ett uppehåll i Katrineholm för att bese utgrävningarna i trakten av Eriksberg samt fortsatte därifrån till Sofiero .
 • Efter att under årets första del ha iakttagit en påfallande återhållsamhet i europeiska affärer , började den ryske utrikesministern Tjitjerin strax före Locarnokonferansen utveckla en febril verksamhet HanföretogenidetstorahelaresultatlösdiplomatiskresatillWarschau , Berlin , Wien och Paris och besökte på återvägen även Riga .
Ordanalys


  återvägen består av nio bokstäver, varav fyra vokaler och fem konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  26616 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26616 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.